Eğitim Satışları Hane Eğitim'den devam etmektedir.

16 Mayıs 2009'da başlayan RC Eğitim TV Yayınları sona ermiştir.
Bugüne kadarki tüm ilginize teşekkürler.
Herkese bundan sonraki web masterlık hayatında başarılar
Davud RC